První vycházka na Vavřinec

Datum:07.09.2013
Autor: NK
Počet fotogarfií: 6
V září 2009 byl založen pod SDH Stráž kroužek pro děti. Vede ho Nikola Kinzlerová a Václav Podsklan. Statečně jim pomáhají i ostatní dospělí ze sboru.

Menu