Obec Stráž
Stráž u Domažlic

Kronika

Kronika obce

První kronika obce (školní kronika) je uložena ve státním archivu v Horšovském Týně. Kronika, která je uložena na Obecním úřadě ve Stráži, kde je i k dispozici k nahlédnutí občanům, začíná zápisy zmiňujícími se o roce 1914. V kronice je zmínka o první světové válce, ve které padlo z obce Stráž 16 vojínů, kterým je věnován pomník uprostřed návsi, který byl slavnostně odhalen dne 3.6.1923.

Důležité události zapsané v kronice obce: V kronice jsou postupně zaznamenávány všechny důležité události v obci, jejichž stručný výčet uvádíme níže:

 • Dne 28.10.1923 byl založen v obci Stráž p. Matějem Knížkem, řídícím učitelem ve Stráži, sbor dobrovolných hasičů.
 • Další důležitou událostí pro tehdejší život v obci byla skutečnost, že dne 1.8.1925 zakoupil místní hasičský sbor jeviště od kočující herecké společnosti a od této doby se začalo v obci hrát divadlo. První divadelní představení bylo sehráno ve dnech 25. a 26.12.1925.
 • Na jaře roku 1926 byla v obci vybudována kanalizace a upraven rybník na návsi. V září roku 1926 se usneslo obecní zastupitelstvo na stavbě okresní silnice ze Stráže na Pasečnici.
 • Na jaře roku 1928 byla zbourána obecní dřevěná pastouška a namísto ní vystavěn nový zděný chudobinec.
 • 4. - 6.7.1928 se konal v Praze hasičský sjezd, kterého se zúčastnil i místní hasičský sbor. Ukázku z pobytu strážských hasičů na tomto sjezdu přinesl také deník "Venkov". Výstřižek tohoto článku je nalepen v kronice ( str. 12).
 • Na podzim roku 1904 byl založen spořitelní a záložní spolek. Zápis v kronice z roku 1930 uvádí, že v této době byla Stráž sídlem největší Kampeličky na Chodsku i v dalekém okolí. Spolek v této době podporoval 3 obce, 2 školy a dával také dětem vkladní knížky s vkladem 10 Kč zdarma.
 • Dne 20.7.1930 se konal ve Stráži 50. sjezd župy domažlické.
 • V prosinci roku 1930 koupil si řídící učitel p. M. Knížek radiový přístroj, který se stal prvním radiovým přístrojem v obci.
 • 6.10.1931 byla uvedena v obci do provozu transformační stanice - začala elektrifikace obce.
 • Obecní knihovna ve Stráži měla v červenci roku 1934 celkem 284 knih.
 • 20.8.1934 začali rolníci ve Stráži poprvé mlátit obilí elektrickým strojem, který byl koupen výměnou za parní stroj.
 • dne 14.4.1935 se konala slavnost sázení dvou lip na návsi ( Masarykovy a Švehlovy ).
 • v srpnu roku 1935 byla vystavěna zeď kolem školní zahrady ve Stráži.
 • 26.9.1937 byla vystavěna nová škola a Kampelička. O této stavbě a slavnosti při jejím otevření je poslední zápis v této kronice, která pokračuje až zápisem z roku 1976. V tomto roce jsou zde však zaznamenány i události z období, kdy byly zápisy v kronice přerušeny.
 • z obce Stráž bylo do vězení a koncentračních táborů v době 2. světové války odvlečeno 6 mladých hochů, z nichž dva se již návratu do rodné obce nedočkali - byli umučeni v koncentračních táborech.
 • po válce došlo k osidlování pohraničí a také ze Stráže odešlo několik rodin.
 • v roce 1951 začala v obci " kolektivizace a v roce 1953 již byla téměř celá vesnice členy JZD.
 • v roce 1946 byl zbudován místní rozhlas, provedena úprava polních cest do Domažlic, schválena stavba telefonu a zabudování obecní pračky.
 • Od roku 1976 byl kronikářem obce Stráž pan Matěj Němec. Z tohoto období pocházejí následující zajímavé záznamy:
 • v zápisech z roku 1936 je seznam všech "chalup a čísel popisných včetně jejich majitelů, názvy jednotlivých luk a polí v okolí Stráže včetně jejich výměr a seznam členů obecního zastupitelstva.
 • v roce 1976 měla nejsilnější zájmová složka v obci, tzn. "Požárníci" přes 80 členů.
 • v kronice ( str. 90 ) je fotografie z roku 1968 ze starodávného zvyku, který se v obci každoročně prováděl, tzv. Prahůtky - jednalo se o chodskou svatbu. Tato slavnost se konala vždy začátkem roku a zahajovala Masopust.
 • další ze zvyků z této doby je Masopust, který se každoročně na "Popeleční středu" pochovával. Tato tradice v 60. letech vymizela, ale v letech 90. byla znovu obnovena a trvá dodnes. Snímky z tehdejšího pochovávání masopusta jsou v kronice na str. 94, 96, 97 a 98.
 • Od roku 1985 byla kronikářkou obce paní Květoslava Kozinová, Stráž 70. Z tohoto období pocházejí následující zajímavé záznamy:
 • v tomto období jsou v kronice zaznamenávány události i z obcí Nevolice, Pasečnice a Pelechy, protože ve Stráži bylo sídlo Místního národního výboru.
 • v roce 1984 se začalo se stavbou obecního vodovodu, která byla dokončena v roce 1987. Byla to největší investiční stavba v akci „Z“ za posledních několik let.

Stráž v roce 1985

Po revoluci, tj. od roku 1991 začala psát kroniku nová kronikářka obce Jindřiška Mlezivová, která tuto kroniku píše do dnešní doby. Z tohoto období pocházejí následující zajímavé záznamy:

- v kronice jsou nalepeny fotografie z pravidelného "velikonočního drkání". - 11.1.1992 se konal poslední hasičský bál ve Stráži " Na Vyhlídce", protože tento objekt se rozhodlo místní JZD v Mrákově používat pro svoji výrobu. - v dubnu 1993 byla místní kaplička vybavena automatickým zvoněním na elektřinu a zvoní pravidelně poledne a v 19.00 hodin "klekání". - 14.8.1993 proběhl v obci sraz rodáků spojený s oslavami 70. výročí založení hasičského sboru. - 12.3.1994 proběhl první ročník masopustu, pořádaný společně s obcí Nevolice, který probíhá každoročně až do současnosti. - v kronice jsou pravidelně zaznamenávány výlovy rybníka Za Horou, různé akce hasičského sboru ve Stráži, besedy s důchodci, oslavy dětského dne a jiné události. - 11.11.1999 byla zahájena oprava střechy na bývalé škole. - 24.10.2000 byla zahájena oprava rybníka na návsi. - v říjnu 2000 byly zahájeny práce na posílení obecního vodovodu - nový vrt. - v listopadu roku 2001 vyšla první kniha o Stráži. - 9.8.2003 proběhlo další setkání rodáků ze Stráže spojené s oslavami 80. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů.

Obec Stráž 1985Obec Stráž 1985Obec Stráž 1985

Obec Stráž 1985Obec Stráž 1985Obec Stráž 1985 

 

 

 

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svazek Domažlicko

             Svazek Domažlicko