Obec Stráž
Stráž u Domažlic

Obec v současnosti

Události obce v současnosti

Události v obci od roku 2003, ve kterém se proběhlo setkání rodáků ze Stráže spojené s oslavami 80. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů (Záznamy z kroniky obce Stráž).

Rok 2012

7. ledna se uskutečnila Tříkrálová sbírka, vybralo se 7 820,--Kč.

18. února se uskutečnil tradiční Masopust. Za zpěvu a tance se s Masopustem rozloučilo přibližně 80 maškar. Tentokráte se začínalo v Nevolicích, končilo ve Stráži Na Rychtě.

5. a 6. dubna za nepříliš pěkného počasí chodily děti drkat.

26. května se uskutečnila II. strážská olympiáda. Tentokrát i s hostem - pozvání přijaly děti z Nevolic.

29.6. - 1.7. proběhl třetí ročník strážského minitáboru na Přimdě.

10. srpna na pouťové zábavě zahrála opět skupina Rozvrzaná židle. Druhý den si místní zahráli pouťový fotbálek.

22. září se obec zúčastnila 3.ročníku "Setkání obcí Stráž", tentokrát v Hojsově Stráži.

Od června do října byly vytěženy smrky  ve východní části Boučkovy skály. Po odečtení nákladů za těžbu získala obec do svého rozpočtu 421 399,--Kč.

27. října uspořádal místní SDH pro děti Halloweenskou strašidelnou stezku.

9.-11.11. strávily děti SDH víkend v Caparticích.

V tomto měsíci se i uzavřela místní prodejna potravin.

Co se opav týče, v tomto roce byla vyměněna okna v budově OÚ, dále také vchodové dveře. Proběhla rekonstrukce hasičské zbrojnice.

Rok 2011

8. ledna se uskutečnila Tříkrálová sbírka, bylo vybráno 7 542,-Kč.

5. března vyšly masky ze Stráže  a tradiční pochování Masopusta se odehrálo v Nevolicích. Masopustní veselí pokračovalo v nevolické Cíbovně.

21. a 22. dubna chodily děti tradičně drkat . Počasí měli letos skoro letní.

23.dubna se uskutečnila I.letní strážská olympiáda pro děti.

10. května změnila hospůdka Na Rychtě svého nájemce, stal se jím Marek Beck a Miroslav Šípek.

30. května proběhla tradiční oslava - Den dětí. Zakončená táborákem.

25. června se obec účastnila 2. ročníku "Setkání obcí Stráž", tentokrát ve Stráži pod Ralskem.

12. srpna proběhla v místní hospůdce pouťová zábava, zahrála nám na ní skupina Rozvrzaná židle.

V říjnu LST a.s. Trhanov zajistila výsadbu 2100ks sazenic smrku a 4320ks sazenic buku v obecním lese. Toto si vyžádalo částku 85 816,--Kč z rozpočtu obce.

19.-21. listopadu prožilo družstvo mladých hasičů víkend v hotelu Haltrava v Klenčí pod Čerchovem.

V tomto roce se také obec zúčastnila soutěže " O nejlepší kroniku Plzeňského kraje". Dále v roce 2011 probíhala oprava fasády budovy bývalé školy a Kampeličky. Tato oprava si vyžádala z rozpočtu částku 426 552,--Kč.  Obec na toto získala dotaci ve výši 190 000,--Kč. Dále byla vybudována elektropřípojka ke skladu nářadí a strojů u rybníka Za Horou. Zároveň taktéž byla provedena montáž vzdušného kabelového vedení k rybníku. Z rozpočtu uhrazeno 32 911,--Kč.

V tomto roce se ve Stráži nenarodilo žádné miminko.

Rok 2010

9. ledna se v obci uskutečnila Tříkrálová sbírka.

V polovině ledna schválilo zastupitelstvo obce, aby obec byla prezentována v publikaci Cestujeme po Čechách v části věnované Plzeňskému kraji.

13. února se uskutečnilo tradiční pochování Masopusta. Tentokrát masopustní průvod, ve kterém bylo na 90 rozličných masek, vyšel z obce Nevolice do Stráže.

1.a 2. dubna se ozývalo v obci velikonoční drkání

8. května se uskutečnily u rybníka Za Horou rybářské závody

28. a 29. května proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

6. června připravila obec spolu s SDH pro děti zájezd do Dětského zábavného parku v Nepomuku.

18. června odjelo vlakem družstvo mladých hasičů na víkend na Přimdu. Mladí hasiči se ubytovali ve stanovém táboře u Václavského rybníka. Jejich vedoucí jim na první večer připravili strašidelnou noc. Druhý den byl věnovaný různým hrám a nakonec navštívili plavecký bazén.

25. června přijala obec pozvání na první ročník setkání obcí s názvem Stráž, které bylo spojené s oslavou dvacátého výročí samostatnosti obce Stráž nad Nisou. Pozvání přijalo celkem šest obcí - Stráž pod Ralskem, Stráž nad Ohří, Stráž nad Nežárkou, Stráž (u Tachova), Hojsova Stráž a Stráž (u Domažlic). Setkání se nakonec zúčastnily 4 obce a 2 se omluvily. Z naší obce se setkání zúčastnilo třináct občanů v čele se starostou a místostarostou. Po přivítání zástupců všech zúčastněných obcí v podhůří Jizerských hor obdivovali přítomní chodské kroje, do kterých se sedm občanů naší obce obléklo i voňavé malované chodské koláče, které přihlížejícím rozdávali.

21. srpna se uskutečnil již šestý ročník soutěže v přejezdu lávky přes ryvník Za Horou. Soutěže se zúčastnilo 18 jednotlivců a 4 družstva o třech členech.

22. září byla v souvislosti s povodněmi na severu Čech zaslána obci Nová Ves finanční pomoc - částka 35.900,-- Kč na likvidaci škod, které povodeň v postižené oblasti napáchala. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že z rozpočtu obce zašle částku 30.000,-- Kč, mezi občany ve veřejné sbírce byla vybrána částka  5.900,-- Kč.

9. října se uskutečnil tradiční odlov ryb udicí u rybníka Za Horou.

15. a 16. října proběhly volby do zastupitelstev obcí.

27. října připravili strážští hasiči pro děti Strašidelnou stezku. Trasu dlouhou 2 km a osvětlenou jen svíčkami musely děti zvládnout pouze za svitu své baterky. Po trase na ně čekala strašidla, která požadovala splnění různých úkolů. Nakonec se musely ubránit loupežníkům, kteří jim ukradli baterky a tudíž zbytek cesty musely děti dojít po tmě.

Stavby

V červenci byl umístěn v areálu sportoviště u obecního úřadu dřevěný altán, za který byla zaplacena firmě ANS-STŘECHA,s.r.o.,Domažlice částka 96.247,-- Kč.

V srpnu byl opraven asfaltový povrch místní komunikace na zkratce ze Stráže do Domažlic.

V září byla opravena místní komunikace směr Vavřinec v déce cca 170 m, která byla v havarijním stavu. Opravy místních komunikací provedla firma Ptáčník -Dopravní stavby s.r.o., Domažlice.

Rok 2009

3. ledna se uskutečníla Tříkrálová sbírka, při které byla vybrána celková částka 6.727,-- Kč.

21. února se po čtyřech letech opakoval Masopust ve stylu chodské svatby, neboli prahutky. Z obce Nevolice se ve 13.00 hodin vydal na cestu k nevěstě ze Stráže ženich Matěj Řídkej, kterého představovala Libuše Jansová z Nevolic. Za doprovodu dudáků, Dupalky a zpěvu svatebčanů došel ženích do Stráže, kde jej přivítaly dvě družicky, které mu místo nevěsty nastrčily starou bábu, což byl převlečený starosta obce Stráž Lubomír Mleziva. Ženich se vykoupil a tak získal svou vyvolenou nevěstu Dorotu Hustou, kterou představoval Martin Čadek ze Stráže. Po požehnání od rodičů ženicha i nevěsty se vydali se svatebčany na oddavky do kapličky v Nevolicích. Před farářem, což byl převlečený starosta obce Nevolice Josef Velek složili Matěj Řídkej a Dorota Hustá manželský slib. Poté se svatební průvod vydal do místní hospody zvané Cíbovna, kde se všichni bavili do rána příštího dne.

7. března se uskutečnilo na zimním stadionu v Domažlicích společné bruslení obcí Stráž a Nevolice, které bylo zakončeno hokejových zápasem. Ten skončil nerozhodně 5:5.

9. a 10. dubna chodily děti drkat.

30. května se uskutečnila oslava Dne dětí. Obec spolu s SDH připravily pro děti "Honbu za pokladem škalníků". Děti obdržely mapu a musely zdolat náročnou cestu za pokladem, kde byly připraveny různé nástrahy a úkoly.

2. června byla hospoda Na Rychtě pronajata paní Lence Krausové z Domažlic

5. a 6. června se uskutečnily volby do Evropského parlamentu

27. června v brzkých ranních hodinách se obcí přehnala bouřka, uhodilo u Bartíčkovny do břízy a na bramborárně, což způsobilo škody na telefonu, internetu, místním rozhlasu a na veřejném osvětlení.

1. srpna se vydařil 5. ročník přejezdu lávky u rybníka Za Horou. Změřit své síly a zvítězit přijelo 17 závodníků a 3 družstva.

15. srpna se uskutečnil třetí sraz rodáků obce. Tento rok si místní i rodáci připomněli 430 let od první písemné zmínky o obci a zároveň vzpomněli, že před 70. lety se uskutečnila slavná Vavřinecká pouť. Dopoledne se na Vavřinečku konala mše svatá. Poutní mši svatou sloužil plzeňský biskup Mons. František Radkovský. Za závěr mše byla slavnostně představena starostou obce Stráž Lubomírem Mlezivou vlajka obce a poté vysvěcena. Vlajka je vyšívaná na sametu a po obvodu má třásně zlaté barvy. Byla zhotovena společností Alerion z Brna za cenu Kč 36.637,-- Kč. Ve 14.30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu osobně přívítal všechny rodáky starosta obce Lubomír Mleziva. Rodáci obdrželi upomínkové předměty s motivem obce. Před budovou obecního úřadu hrála dechová hudba Horalka. V 16.00 hodin se od hasičské zbrojnice vydal obcí průvod za doprovodu Horalky k pomníku obětem I. a II. světové války. Místní hasiči uctili památku padlých položením věnce. Pietní akt byl zakončen hymnou České republiky. Poté starosta obce Lubomír Mleziva znovu přivítal přítomné a pozval je na zábavný program, který se uskuečnil ve stanu, umístěném na sportovišti u obecního úřadu. Zábavný program zahájil Pavel Lukeš, známý moderátor z televize, bývalý strážský chalupář. V zábavném programu vystoupila zpěvačka a herečka Petra Černocká s manželem Jiřím Pracným a herec a bavič Jiří Krampol s manželkou. Tentokrát si P.Lukeš připravil pro publikum soutěž Šest ran do klobouku. Ve 20.00 hodin začala taneční zábava za doprovodu dechové hudby Dupalka. Všichni se dobře bavili do časných ranních hodin.

29. srpna se děti loučily s prázdninami posezením u táboráku a opékáním buřtů.

Začátkem září vznikl při SDH kroužek mladých hasičů pod vedením Nikoly Kinzlerové, Václava Podsklana a Martina Kuníka.

Stavby

V červenci byla zahájena stavba dětského a volejbalového hřiště. Dětské hřiště bylo osazeno herními prvky firmy PROLEMAX s.r.o., Plzeň v hodnotě 332.502,-- Kč a do užívání bylo předáno 13. srpna. U volejbalového hřiště je umístěn stůl na stolní tenis. Náklady na pořízení dětského a volejbalového hřiště včetně herních prvků se vyšplhaly na částku 939.368,-- Kč. Pro případ úmyslného poškození byl namontován firmou TIOS s.r.o., Domažlice, kamerový systém.

Od poloviny října do konce listopadu byla v obci provedena rekonstrukce stávajícího vzdušného elektrického vedení. V souvislosti s tím byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu.

V listopadu bylo na obecním úřadě zřízeno kontaktní místo CzechPOINT.

Rok 2008

5. ledna se, jako každý rok, konala v obci Tříkrálová sbírka.

2. února se uskutečnilo tradiční pochování Masopusta. Průvod 80 masek vyšel z        Nevolic za doprovodu dechové hudby Dupalka do Stráže.

24. února se uskutečnil v zasedací místnosti obce první dětský karneval. Připravili si jej místní občané za podpory obce a místních dobrovolných hasičů.

z 1. na 2. března v noci se přes obec přehnala vichřice Erma, která dosáhla rychlosti 100 km/hodinu.

20. a 21. března chodily děti tradičně drkat, protože zvony odlétly do Říma a vrátí se až na Bílou sobotu.

21. března schválilo zastupitelstvo obce návrh znaku a vlajky obce Stráž, který vypracovala heraldická kancelář Martina Pavlů ze Zlína.

26. dubna hořela ve Stráži č.p. 34 truhlářská dílna.

30. dubna se tyčila nad obcí májka, kterou postavili místní hasiči, obcí prošel průvod dětí s rozvícenými lampiony.

8. května se uskutečnila na hřišti Na Křižovatkách okrsková soutěž SDH, které se zúčastnili i místní dobrovolní hasiči.

18. května se Luďkovi Mlezivovi podařilo z rybníka Za Horou vytáhnout kapra, který měříl 87 cm. Úlovek byl po přeměření vrácen vodě.

31. května proběhla oslava Dne dětí. SDH ve spolupráci s obcí připravil pro děti zájezd do ZOO v Plzni.

2. srpna proběhl již 4. ročník přejezdu lávky na rybníku Za Horou, kterou tentokrát zdolávaly i ženy. Tradičně se přejížděla lávka na kole a trakaři. V letošním roce přibyl pivní sprint, jehož náplní bylo přeběhnutí lávky, vypití půl litru piva a návrat zpět na start v co nejkratším čase.

1. října byla hospoda Na Rychtě pronajata pivovaru v Koutě na Šumavě

17. a 18. října proběhly volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje.

13. listopadu slavnostně převzal starosta obce pan Lubomír Mleziva z rukou předsedy Poslanecké sněmovny České republiky pana Miroslava Vlčka dekret o udělení znaku a vlajky obce Stráž. Slavnostní akt se uskutečnil v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a zúčastnili se ho i mistostarosta obce pan Jiří Stránský a poslanec Jan Látka.

Stavby

V květnu byla zahájena II. etapa prodloužení stávající kanalizace a propojení výustí. Realizací stavby byla pověřena firma PRAVES, spol. s r.o.,Domažlice. Celkově byla kanalizace prodloužena o 503 m.

V červnu byla provedena firmou OKNO V+M s.r.o.,Domažlice, výměna oken v budově obecního úřadu.

V srpnu byla provedena stejnou firmou výměna oken a vchodových dveří v budově bývalé školy a kampeličky - 33 ks oken a čtvery vchodové dveře.

Firma Ptáčník - Dopravní stavby s.r.o., Domažlice provedla prodloužení příjezdové komunikace k rodinnému domu ve Stráži č.p. 84 a zároveň opravu výtluků místní komunikace od pomníku k číslu pop. 47 - směrem na Vavřineček.

Rok 2007

6. ledna se uskutečnila Tříkrálová sbírka. Tři králové, které představovali Josef a Tereza Lichtenbergovi a Michaela Hrušková vybrali v obci finanční částku Kč 6.573,--, která bude použita pro potřeby lidí v nouzi.

Ze čtvrtka 18. ledna na pátek 19. ledna se přes celou naši republiku přehnal orkán Kiryl. V naší obci způsobil menší škody na sklenících a shodil pár tašek se střech domů.

15. února se uskutečnilo tradiční pochování Masopusta. Průvod 73 masek za doprovodu Dupalky vyšel ze Stráže do Nevolic, kde byl Masopust za náležitého nářku pozůstalých pochován - spálen.

5. a 6. dubna chodily děti již tradičně drkat

8. dubna se v místní hospodě Na Rychtě konala Velikonoční zábava

V červnu obec s místním sborem dobrovolných hasičů uspořádala oslavu Dne dětí. Tentokrát byla stanoviště, kde děti plnily různé soutěžní úkoly, rozmístěna v obci. Oslava svátku dětí byla zakončena táborákem a opékáním buřtů.

21. července se uskutečnil 3. ročník oblíbeného překonávání rybníka Za Horou

10. srpna proběhla v hospodě Na Rychtě pouťová zábava a následující den fotbalový srandamač staří proti mladým na hřišti u křižovatky.

V prosinci obec poskytla Římskokatolické farnosti Domažlice finanční dar ve výši Kč 10.000,-- na opravu kostela sv. Vavřince.

Stavby

V říjnu obec zahájila investiční akci - I. etapu prodloužení kanalizace a propojení výustí. Realizací stavby byla ve výběrovém řízení pověřena společnost s ručením omezeným PRAVES Domažlice. Prodloužení kanalizace si vyžádalo částku Kč 881.697,66, z toho dotace od Krajského úřadu Plzeň v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova činila Kč 250.000,-- . Ve dnech 18. - 25. října byl proveden Západočeským muzeem v Plzni archeologický dozor na stavbě. Výkopové práce v délce 174 m byly provedeny v silnici u budovy obecního úřadu směrem k rybníku pod stájí. Během archeologického dozoru nebyly nalezeny žádné archeologické nálezy.

Rok 2006

7. ledna se, jako každý rok, konala v obci Tříkrálová sbírka

26. února se uskutečnil tradiční Masopust. Za zpěvu a tance se s Masopustem rozloučilo přibližně 90 maškar.

30. dubna v podvečer, kdy už byla vztyčena nad obcí májka, prošel obcí průvod dětí s rozsvícenými lampiony za doprovodu kytary Jiřího Ticháčka.

10. května vypukl v obci požár dřevěné kůlny u domu číslo popisné 40, který založila pravděpodobně čtyřletá vnučka majitele domu. Díky včasnému zásahu hasičů z Domažlic ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů se podařilo zabránit dalšímu rozšíření požáru na okolní objekty.

5. srpna proběhl 2. ročník přejezdu lávky u rybníka Za Horou

20. a 21. října se uskutečnily volby do zastupitelstva obcí. Z celkového počtu 180 voličů se zúčastnilo voleb 126 voličů, což činí 70 %.

Stavby

V srpnu obec dokončila stavbu skladu nářadí a strojů pro údržbu rybníka „Za Horou“ včetně elektropřípojky.

V dubnu byla zahájena a v září dokončena rekonstrukce stávající kanalizace v celkové délce 62 m od kapličky k domu č.p. 58.

Rok 2005

5. února se uskutečnil Masopust spojený s chodskou svatbou. Z Nevolic okolo 14.00 hodiny vyšel z domu ženich Matěj Hladový, kterého představovala Libuše Jansová, aby se oženil s nevěstou ze Stráže Dorotou Žíznivou, kterou představoval Martin Čadek. Za doprovodu Dupalky a zpěvu svatebčanů došel ženich do Stráže, kde jej přivítaly dvě družičky a nastrčily mu místo nevěsty starou bábu s děckem, za kterou byl převlečen Lubomír Mleziva, starosta obce Stráž. Ženich po vykoupení dostal svou vyvolenou, po požehnání od rodičů se vypravil s nevěstou na oddavky do nevolické kapličky. Po složení manželského slibu a oddavkách před farářem, kterého představoval Josef Velek, starosta obce Nevolic, byli novomanželé zatáhnuti a veselí pokračovalo taneční zábavou v Nevolicích až do rána.

Hospoda „Na Rychtě“ změnila nájemce. Koncem roku 2004 skončil Miroslav Šebela, bytem Stráž 74 a novým nájemcem je od 1. března Zdeněk Vrba, Stráž 64.

24. a 25. března chodily děti tradičně drkat.

27. března se uskutečnila v hospodě „Na Rychtě“ velikonoční zábava.

1. dubna došlo ke změně užívání objektu bývalé bramborárny, Stráž 38, z provozovny renovace tonerů na kovovýrobu, brousí a leští zde vodovodní baterie.

15. dubna se uskutečnila beseda se spisovatelkou Marií Korandovou Majtánovou k nově vydané knize Chodské pověsti a legendy.

7. května se družstvo SDH zúčastnilo okrskové hasičské soutěže ve Starém Klíčově a skončilo na 4. místě.

4. června připravila obec s místními hasiči oslavu Dne dětí.

6. srpna se uskutečnil 1. ročník v přejezdu lávky u rybníka „Za Horou“. Soutěžila družstva i jednotlivci o hodnotné ceny. Sud piva nakonec vyhrálo tříčlenné družstvo Václav Podsklan, Jaroslav Kobes a Martin Čadek. V jednotlivcích zvítězil Tomáš Královec. Po ukončení soutěže k poslechu a tanci hrála country kapela Štvanci.

V sobotu 13. srpna po pouťovém obědě se uskutečnil fotbalový srandamač staří - mladí. Slavnostní výkop byl proveden ve 14.00 hodin. Po penaltovém rozstřelu vyhráli mladí. V říjnu se uskutečnil výlov rybníka „Za Horou“.

Stavby

4. a 5. května se uskutečnila demolice zdi u bývalé školní zahrady. Zeď byla ve špatném stavu, rostliny narušovaly její statiku. Kámen byl použit na opravu hráze rybníka „Za Horou“.

Oprava hráze rybníka proběhla koncem října a vyžádala si částku Kč 22.823,50 z rozpočtu obce.

Rok 2004

21. února vyšly masky z Nevolic a tradiční pochování Masopusta se odehrálo ve Stráži. Masopustní veselí pokračovalo v hospodě „Na Rychtě“ do ranních hodin následujícího dne.

V březnu byla místní knihovna připojena na internet. Od 1. dubna byl umožněn občanům přístup k internetu, tudíž k různým informacím, až do konce dubna zcela zdarma.

2. dubna se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnila beseda se spisovatelkou Marií Korandovou - Majtánovou nad knížkou Pročpohádky.

8. a 9. dubna chodily děti tradičně drkat a počasí jim letos přálo.

20. července okolo 16.00 hodiny se přes obec od severu přehnala průtrž mračen, jakou nikdo z pamětníků nepamatuje. Kroupy o průměru 2 cm zničily veškerou vegetaci, rozbily skleněnou výplň několika skleníků a příval vody zaplavil sklep rodinného domu Stráž 72. během čtvrt hodiny se změnil ráz počasí z letního na zimní. Zem pokrývala vrstva krup, která způsobila znatelné ochlazení vzduchu a na některých místech vydržely kroupy až do druhého dne.

21. srpna se u rybníka Za Horou uskutečnilo sportovně - legrační zápolení v přejezdu rybníka přes téměř 40 m dlouho lávku. Závodníci si mohli vybrat ze dvou dopravních prostředků, jízdního kola a trakaře.

Stavby

V červenci získala obec stavební povolení ke stavbě skladu nářadí a strojů pro údržbu rybníka Za Horou.

V červenci byla dokončena rekonstrukce místní komunikace k novostavbám poblíž obecního úřadu, která si vyžádala finanční částku Kč 935.366,90. Místní komunikace byla rozšířena z původních 3 m na 5 m. Obec získala dotaci z Programu podpory stabilizace venkovských oblastí Plzeňského kraje ve výši Kč 280.000,-.

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svazek Domažlicko

             Svazek Domažlicko